ADMIN ENTERTAINMENT KITCHEN  EVENT MAHILA WING
         
Convenor Convenor Convenor Convenor Convenor
Mr.Kiritkumar  J Parikh Mr.Jashubhai Patel Mr.Narhari S Patel Mr.Kaushikbhai Kansara Smt.Rashmikaben A Patel
         
  Committee Members & Volunteers    
Mr.Kaushikbhai M Kansara Mr.Sureshbhai Trivedi Mr.Satishbhai Patel Mr.Maheshbhai K Patel Smt.Anjanaben N Tailor
Mr.Kiritkumar  K Thaker Mr.Kishorbhai Desai Mr.Natubhai Patel Mr.Dilipbhai  Thakkar Smt.Purnimaben V Mody
Mr.Maheshbhai K Patel Mr.Amrutbhai Patel Mr.Dhirubhai Tarpara Mr.Navinbhai Tailor Smt.Veenaben K Thaker
  Smt.Rashmikaben A  Patel Mr.Ramanbhai J Patel Smt.Rashmikaben A Patel Smt.Chandrikaben J Patel
  Smt.Bhavnaben K Soni Mr.Ishwarbhai Vyada   Smt.Hemanginiben S Trivedi
  Smt.Anjanaben N Tailor Smt.Bhagvatiben A Shah   Smt.Kusumben R Patel 
  Smt.Malvikaben J Shah Smt.Veenaben K Thaker   Smt.Sudhaben A Rathod
    Smt.Chandrikaben J Patel   Smt.Bhagvatiben A Shah
    Smt.Anjanaben N Tailor   Smt.Bhavnaben K Soni
        Smt.Alkaben D Patel
        Smt.Urmilaben J Patel
FUND RAISING TOURS & TRAVEL PUBLICATION HALL MANAGEMENT  
         
Convenor Convenor Convenor Convenor  
Mr.Kiritkumar K Thaker Mr.Kaushikbhai A Soni Mr.Kiritbhai Parikh Mr.Satishbhai Patel  
         
  Committee Members & Volunteers    
Mr.Kiritbhai Parikh Mr.Vijaybhai Mody Mr.Vijaybhai Mody    
Mr.Mahendrabhai R Patel Mr.Jagdishbhai Merai Mr.Sureshbhai Mody    
Mr.Maheshbhai K Patel Mr.Amrutbhai Patel      
Miss. Kruti C Mehta        
Smt.Anjanaben N Tailor